Informacje dla autorów

Każdy przesyłany artykuł powinien mieć:

1. Ujednoliconą formę: Imię i Nazwisko – tytuł artykułu.
2. Rozszerzenie doc, docx bądź odt.
3. Czcionkę Times New Roman, rozmiar 12, bez interlinii.
4. Tytuł – rozmiar czcionki 14, pogrubiona.
5. Lead – kilka zdań wprowadzających w tematykę, zachęcających do przeczytania. Leadem może być fragment Waszego artykułu. Ma on być zaznaczony pogrubieniem.
6. Śródtytuły – dzielące artykuł na mniejsze części, zachęcające i wzbudzające zainteresowanie czytelnika. Także zaznaczone pogrubieniem.
7. Przesyłane zdjęcia/obrazy/grafiki muszą mieć zamieszczone w tytule źródło, imię i nazwisko fotografa bądź autora.

Prosimy o wysyłanie tekstów na adres: hazamir.knsij@gmail.com

 

O naborze kolejnych wydaniach czasopisma i terminach naborów tekstów będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej oraz profilu czasopisma na facebook'u.