Program II Krakowskiej Konferencji Judaistycznej

 

Dzień I
9 maja, piątek

9:10- 10:10

Wykład Plenarny
dr Edyta Gawron

 

The Jews of Krakow and Jagiellonian University. Remarks on Coexistence on the 650th Anniversary of the University's foundation

 

 

10:20-11:35

Jewish History

 

Boris Rashkovskiy

The book of Josippon as a Source on Early Medieval History of East-Central Europe

Russian State Library for the Foreign Literature

Darius Sakalauskas

Jews as creditors and debtors: a comparative study between Grand Duchy of Lithuania
and Poland in 17th – 18th centuries

Vilnius University

Anat Vaturi

"Nehmen Nekome" – Reconstructing Interfaith Coexistence in Post-Reformation Cracow

Tel Aviv University

Agnieszka Alston

Collecting-Concealing-Removing-Selling. Fate
of Jewish Ritual Objects in Krakow
during the 20th Century

Jagiellonian University
in Cracow

 

11:45- 13:40

Jewish Contemporary History

 

Maryna Batsman

Soviet Nationality Policy toward Jews. Jewish schools in 1920-1930 in Soviet Ukraine

Central European University, Budapest

Johann Nicolai

"Life of Surrender?" - Biographical remarks
to the life of Eva G. Reichmann (1897-1998)

University
of Potsdam

Mariana Kuželová

Sionism in Song: Discourse Analysis of Naomi Shemer's Lyrics

Charles University
in Prague

Sára Valachová

Basic Laws of the State of Israel: Role of Religion in the Constitutional System of Israel

Charles University
in Prague

Olga Aleksejeva

The Jewish National Movement in Riga
 (1945-1989)

University
of Latvia

 

13:40- 14:30

OBIAD

 

 

14:30- 15:45

Jewish Culture and Literature

 

Kuznetsova Ekaterina

The Jewish Question in A. Kuprin's Short Stories

National Research University HSE, Moscow

dr. Susy Gruss

For Juda Haim Perahia to Write Poetry
is not Barbaric

Bar Ilan University

Natalia Romik

Post-Jewish architecture of memory within
the contemporary urban reality of former shtetls

UCL- Bartlett School of Architecture

 

15:55- 17:30

Cultural and Literary Aspects of Judaism

 

Krzysztof Niwelinski

Sabbatianism and Frankism in Modern Yiddish Literature: Aaron Zeitlin's drama 'Yankev Frank'

Jagiellonian University
in Cracow

Paweł Chról

Another Face of Polish Romanticism. Discussion on Hermetic and Kabbalistic Traditions in Adam Mickiewicz

Jagiellonian University
in Cracow

Andor Kelenhegyi

The ambivalent lion-metaphor: reforming the concept of political power in Rabbinic literature

Central European University, Budapest

Ella Stiniguta

Kasher in Romania : Now and then. The role of food traditions and interdictions in creating the Jewish identity

Babes-Bolyai University

 

18:00

Bankiet

 

 

 

Dzień II
10 maja, sobota

9:00-10:00

Wykład Plenarny

dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. PAN

 

 

Sala nr 6

10:10 – 11:45

Judaizm

 

Łukasz Krzyszczuk

Krety jako przedmiot kultu (Iz 2,20)

Uniwersytet Wrocławski

Daria Boniecka-Stępień

Judaizm a religia. Achad Ha-Am i jego redefinicja żydowskiej tożsamości.

Uniwersytet Warszawski

Łukasz Stypuła

Bóg-Świat-Człowiek w "Keter Malchut" Szlomo ben Jehudy ibn Gabirola

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Jan Byczkowski

Źródła teorii spiskowych dotyczących Donmeh

Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

 

11:55- 13:50

Holocaust

 

Magdalena Adamczyk

Zrozumieć stereotyp - portrety Żydów w narracji Adolfa Hitlera

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Paweł Piotr Jasnowski

 

Dialektyka obecności i nieobecności Shoah w dziele Georges'a Pereca (na przykładzie: "La disparition", "La Boutique Obscure" i "W ou le souvenir d'enfance") Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Alicja Jarkowska-Natkaniec

Proces Michała Weicherta przed Sądem Obywatelskim CKŻP. Próba oceny działalności przewodniczącego Żydowskiej Samopomocy Społecznej.

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Weronika Romanik

Jak czytać świadectwo zakochanej badaczki? Historia Bronki i Mordechaja z getta białostockiego

Uniwersytet Warszawski

Bartosz Duszyński

Ucieczki więźniów żydowskich z KL Auschwitz – Birkenau i jego podobozów. Analiza i metodologia badań

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

 

13:50- 14:40

OBIAD

 

 

14:40- 15:55

Literatura żydowska

 

Małgorzata Lipska

Żydowskie misterium? O spektaklu „Saddam Husajn – misterium" Yonatana Levy'ego

Uniwersytet Warszawski

Łukasz Kalużny

Język italkino na podstawie tłumaczenia Pijutu – „מי כמוך" [Mi kamocha] autorstwa Jehudy Ha-Leviego na tle innych jego odmian.

Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Jaszewska

Mit i szaleństwo. Przedstawienie świata w życiu oraz twórczości Franza Kafki i Brunona Schulza z perspektywy religioznawczej

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

 

16:05- 17:40

Relacje chrześcijańsko- żydowskie

 

Dominika Oliwa

Żydowskie życie w cieniu Inkwizycji – tradycje kryptojudaistyczne na Półwyspie Iberyjskim

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Bartosz Pietrzak

Dyskurs antytalmudyczny na przestrzeni dziejów – od Dysputy Paryskiej do Haskali

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Grzegorz Michalak

Konwersje Żydów na chrześcijaństwo
w XIX-wiecznej Warszawie

Uniwersytet
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Przemysław Kot

Kwestia żydowska na łamach
Przeglądu Wszechpolskiego

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

 

17:50- 19:20

Obecność Żydów a najnowsza historia Polski

 

Jakub Greloff

Kwestia żydowska w debacie publicznej
w Polsce po 1989 roku.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Anna Wójtowicz

Początki Państwowego Muzeum na Majdanku
w świetle prasy polskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Jagoda Budzik Ceremonia powrotu. Public Movement w polskich przestrzeniach naznaczonych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Justyna Adamczyk

Filmowy sztetl czyli o miejscach,
których już nie ma

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

19:20

Zakończenie obrad II KKJ

 

 

Sala nr 16

10:10 – 11:45

Izrael

 

Olga Horain-Schlappa

Fakty i mity, czyli nieco statystyki -
o izraelskich sądach rabinackich

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Katarzyna Dziekan

Zasada דין הדם w izraelskim porządku prawnym

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Maria Jurek

"Zemsta Boga" w Ziemi Izraela. "Kach" jako przykład fundamentalistycznej organizacji terrorystycznej

Uniwersytet Warszawski

Maria Makarowa

Pamięć traumatycznych przeżyć jako wyznacznik tożsamości indywidualnej i zbiorowej żydowskich emigrantów z Birobidżanu w Izraelu
(na materiale badań terenowych)

Instytut Slawistyki PAN, Collegium Invisibile

 

11:55- 13:50

Historia Żydów

 

Magdalena Koperska

Elementarne szkolnictwo żydowskie w Warszawie w XIXwieku.

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Anna Rosner

Warunki mieszkaniowe i sytuacja na rynku pracy żydowskich imigrantów w Londynie w drugiej połowie XIX wieku.

niezależny badacz

Aleksandra Jakubczak

Kobieta w antyburżuazyjnym dyskursie żydowskich socjalistów

Uniwersytet Warszawski

Mikołaj Andrzejewski

Miejsce Bundu na rosyjskiej scenie politycznej
w okresie Rewolucji 1905-1907

Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Anna Rambiert

Żydzi a sport w epoce hellenistycznej
(w świetle literatury z epoki)

Uniwersytet Wrocławski

 

13:50- 14:40

OBIAD

 

 

14:40- 15:55

Kultura materialna Żydów

 

Anna Dawidowicz

Tradycja chasydzka na przykładzie cmentarza żydowskiego w Jarosławiu

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Karolina Ożóg

Żydowskie tłoki pieczętne w kolekcjach prywatnych w Polsce

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Monika Biesaga

Biblioteka Stowarzyszenia Humanitarnego B'nei B'rith „Solidarność" w Krakowie (1892-1938) – historia i księgozbiór

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

 

16:05- 18:00

Kultura Materialna Żydów (II)

 

Agata Zapasa

„Każde miasto ma swojego szaleńca…"
- obłąkani w Księgach Pamięci

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Katarzyna Dudek

"Oto dlaczego płaczę, oko moje zalewa się łzami" – o inskrypcjach z cmentarza żydowskiego w Błażowej

Uniwersytet Rzeszowski

Paulina Kowalczyk

"(...) od niewiernego Żydowstwa, Jmieniem Mikołaj pół-trzecio letnie dziecię pracowitych Andrzejuków w Wojsławicach zostaiących (...) okrutnie zamordowane". Obraz jako nośnik treści legendy mordu rytualnego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Len Yuliya

Traditional and avant-garde aspects
in El-Lissitzky visual construing of Had-Gadia

Belarus