III Krakowska Konferencja Judaistyczna

W imieniu Dyrekcji, Doktorantów oraz Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy na III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Krakowską Konferencję Judaistyczną pt.:  „Żydzi polscy na przestrzeni wieków”, organizowaną w dniach 24-25. kwietnia 2017 r. w Instytucie Judaistyki UJ (ul. Józefa 19, Kraków). Konferencja odbędzie się w ramach obchodów 30-lecia studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zapraszamy do wzięcia udziału studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków. Zachęcamy do opracowania tematów oscylujących wokół jednej z wybranej przez Państwa dziedziny:

  1. Kultura
  2. Religia
  3. Historia
  4. Antysemityzm
  5. Zagłada
  6. Dziedzictwo żydowskie w Polsce
  7. Prasa
  8. Językoznawstwo i literatur

     

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim  (od 250 do 300 słów) wraz z biogramem (do 60 słów), zawartych w formularzu zgłoszeniowym do dnia 15. marca br. na adres: kkj.knsij@gmail.com.

Informacja na temat zakwalifikowania Państwa do czynnego udziału w konferencji zostanie podana do dnia 31. marca 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł. (Opłata pobierana będzie po informacji o zakwalifikowaniu się Państwa do czynnego udziału w konferencji).

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem:

Mgr Sławomir Pastuszka, tel: 693 142 031, e-mail: slav31@vp.pl

 

 Komitet Organizacyjny III KKJ:

doktoranci: mgr Krzysztof Niweliński, mgr Sławomir Pastuszka

studenci: Klaudia Kwiecińska, Karolina Sierzputowska, Anna Czamara

opieka naukowa: dr hab. Michał Galas, dr Marek Tuszewicki, dr Ewa Węgrzyn


LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:https://megawrzuta.pl/download/f2bfe6fefbf0543940df4497ba0d3a52.html