Zobacz również

Zarząd działa w oparciu o Statut KN SIJ UJ- możesz zapoznać się z nim w zakładce 
Dokumenty